Guvernul României, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Educaţiei Naţionale , prin Inspectoratul Școlar Județean Arad, a demarat la 20 aprilie 2018, proiectul intitulat „Educație de calitate pentru toți”- POCU/76/6/18/106250, axa prioritară 6 , Educaţie şi competenţe, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) şi co-finanțat din Fondul Social
European.

Acest proiect a fost elaborat, depus si selectat, in urma analizei de nevoi realizată in cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad pe parcursul anilor şcolari incheiaţi de unde rezultă necesitatea intervenţiei ameliorative pentru elevi,cadre didactice si părinţi, în vederea reducerii si prevenirii abandonului școlar timpuriu si promovarea accesului egal la educație


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României