CADRE DIDACTICE


CADRE DIDACTICE

Pentru cadrele didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar

   Aici găsiţi informaţii de interes pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul arădean.

  Baza legislativa

         ORDIN Nr. 5575/28.10.2015 privind aprobarea programelor pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

         Anexa 1 la OMECS nr. 5575/28.10.2015 – Programele pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar începând cu sesiunea 2016

         OMECS 5559/2015 – Metodologia – Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar


Program de lucru cu publicul

Marți: 11 – 14
Miercuri: 14 – 16
            Joi:    13 – 15

   Inspectori şcolari de specialitate pentru managementul resurselor umane:

prof.

prof.

Accesaţi forumul ISJ Arad:


  Dezvoltarea resursei umane

1 Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

2 – Calendarul de desfăşurare a examenului naţional de definitivare      

3 – ORDIN 5561 – Forma consolidată la data de 18 Aprilie 2016 

Program de lucru cu publicul
Marţi: 11 – 14 Joi: 15 – 17

Inspectori şcolar pentru dezvoltarea resursei umane
prof. Carmen Cuzmanov


Gradatii de merit


 Accesaţi forumul ISJ Arad:


Planuri-cadru în vigoare

Programe școlare în vigoare

Programe școlare în dezbatere

Planuri-cadru și programe școlare care nu mai sunt în vigoare