PROFESIONAL - DUAL

PROFESIONAL

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4795 / 2017 privind organizare, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

Descărcaţi OMEN 4795
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC CU DURATA DE 3 ANI

Oferta invatamant profesional de zi cu durata de 3 aniÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL


    Este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

        a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

        b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

        c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

       d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.


S-au publicat Lista naţională a temelor pentru proba practică şi Fişele de evaluare asociate pentru examenul de certificare a calificării profesionale.


Detalii le găsiţi accesând:

Listele nationale-temelor-pentru-proba-practic si fisele-de-evaluare-ale-temelor-pentru-proba

Potrivit Art. 21 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional, aprobată prin OMEN nr. 4435 / 2014, "(5) ... ISJ/ISMB înştiinţează unităţile de învăţământ cu privire la postarea Listei naţionale pentru proba practică şi a Fişelor de evaluare asociate".
Potrivit "Art. 21 (6) Unităţile de învăţământ desemnate centre de examen, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice cu care au incheiat parteneriate de pregătire practică, vor selecta din Lista naţională a temelor pentru proba practică, un număr de 15-30 teme, în funcţie de resursele existente, de numărul estimat de candidaţi şi de calificarea profesională, ...".