-->

INSPECTORATUL  SCOLAR JUDETEAN  ARAD

Structura organizatorică a    Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad

ORGANIGRAMA

Inspector Scolar General 
Inspectori Scolari Generali Adjuncti

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad
str. Mucius Scaevola nr. 9
Telefon: 0257/280008
Fax: 0257/214746
Email: inf_arad@isjarad.ro
            inf_arad@yahoo.com

Departamentul Administrativ
 • Contabilitate (2,5)
 • Secretariat arhivă (1)
 • Juridic (1)
 • Audit (1)
 • Reţea şcolară, plan şcolarizare (1)
 • Salarizare, normare (1)
 • Informatizare (2)
 • Tehnic-administrativ (2,5)

Descentralizare şi Managementul Instituţional
 •  ​Management instituţional (1)
 •  Managementul resurselor umane (2)
 •  Dezvoltarea resurselor umane (1)
 •  Educaţie permanentă (1)
 •  Proiecte educaţionale (1)

Departamentul Curriculum şi Monitorizarea Asigurării Calităţii
 •  ​Învăţământ timpuriu (1)
 •  Învăţământ primar (1)
 •  Limba şi literatura română (1)
 •  Limbi moderne (1)
 •  Matematică şi informatică(1)
 •  Monitorizarea programelor de acces la educaţie (1)
 •  Învăţământ particular şi alternativa educaţionale (0,5) 
 •  Fizică, chimie, biologie (1)
 •  Istorie, geografie, socio-umane (1)
 •  Arte (0,5)
 •  Religie (0,5)
 •  Educaţie fizică şi sport (1)
 •  Învăţământ profesional şi tehnic (1)
 •  Minorităţi (0,5)
 •  Învăţământ special (0,5)


ORGANIGRAMA

    Inspector şcolar general - camera 9
prof. Mladin Claudius-Lucian                Tel. 0725110931
    Inspector şcolar general adjunct - camera 2
prof. Pellegrini Nicolae-Antoniu          Tel. 0745815662
    Inspector şcolar general adjunct - camera 2
prof.  Tocoian Daniel                             Tel. 0725110920
    Inspector şcolar pentru Management instituţional și Educație permanentă -  camera 12
prof. Tocaciu Mariana                           Tel. 0725110909

    Inspector şcolar pentru Management instituţional şi Religie - camera 14
prof. Sirca Florin                                    Tel. 0725110911
    Inspector Învățământ special - camera 6
prof. Cojocariu Amalia                          Tel. 0744764899​
    Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane - camera 6
prof. Cuzmanov Carmen                      Tel. 0725110912

    Inspector şcolar pentru Proiecte educaţionale - camera 6
prof.  Lupei Anca-Marinela                   Tel. 0725110918
    Inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane - camera 7
prof.  Mandache Emilia                         Tel. 0725110933

    Inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane - camera 7
prof. Popescu Adriana                           Tel. 0725110925
    Inspector şcolar pentru Învăţământ particular şi Alternative educaţionale - camera 12
prof. Marcu Andrada                             Tel. 0725110914
    Inspector şcolar pentru Minorităţi- camera 12
prof. Ilyes Ibolya                                     Tel. 0725110900

    Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor de acces la educaţie - camera 15
prof. Maxim Andreia                              Tel. 0725110901
    Inspector şcolar pentru Educaţie timpurie - camera 13
prof. Soriţeu Emilia                                Tel. 0725110908
​​
    Inspector şcolar pentru Învăţământul primar - camera 15
prof. Lalyer (Martin) Raluca                Tel. 0725110916
​​
    Inspector şcolar pentru Limba şi literatura romană  - camera 10
prof. Orban Laura                                 Tel. 0725110936
 ​    Inspector şcolar pentru Limbi moderne - camera 1
prof. Nădăban Laura                             Tel. 0725110913
​​
    Inspector şcolar pentru Matematică şi Informatică - camera 10
prof. Dolha Nicolae                              Tel. 0725110904
​​
    Inspector şcolar pentru Fizică, Chimie, Biologie - camera 10
prof. Glăvan Rodica                              Tel. 0725110905
    Inspector şcolar pentru Istorie, Geografie, Socio-umane - camera 13
prof. Stiger Simona                               Tel. 0725110903
    Inspector şcolar pentru Arte - camera 13
prof. Tămaș Anda                                  Tel. 0725110919
    Inspector şcolar pentru Educaţie fizică şi sport - camera 10
prof. Barta Paul                                     Tel. 0722288599
    Inspector şcolar pentru Învăţământ profesional, tehnic - camera 10
prof. ing. Borza Vasile                          Tel. 0725110907
    Secretariat - camera 9
Neumayer Petronela                           Tel. 07251109
    Birou Informatizare - camera 1
ing. Dumitrescu Mihai                         Tel. 0742191576
Pistol Sebastian                                    Tel. 0725110929
    Plan salarizare - camera 3
Haţegan Dora                                       Tel. 0725110921​
Butaciu Elena                                       Tel. 0725110923​
Ursoi Sofia                                            Tel. 0725110922
    Contabil şef - camera 8
Răducanu Ecaterina                            Tel. 0725110910
    Contabilitate - camera 4
Vârlan Delia                                          Tel. 0725110924​
Barbatei Catiţa                                     Tel. 0725110932
Viezuină Liliana                                    Tel. 0742048568

    Birou Juridic - camera 5
Tămaș Cornelia                                    Tel. 0725110927
    Compartiment tehnic - camera 11
sing.Iordan Nicolae                             Tel. 0725110926​
ing. Goldiş Dumitrie Ioan                   Tel. 07251109
    Audit - camera 16
Gornea Angelica                                  Tel. 0725110928