Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

etapa județeană a olimpiadei de geografie
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=211&t=38033
Pagina 1 din 1

Autor:  SimonaStiger [ Dum Mar 03, 2019 9:02 pm ]
Subiectul mesajului:  etapa județeană a olimpiadei de geografie

Sâmbătă, 9 martie 2019, ora 10 se va desfăşura la Şcoala Gimnazială "Caius Iacob" Arad (Micalaca), etapa judeţeană a Olimpiadei de geografie.
Elevii participanţi vor fi prezenţi în sală la ora 9.30 cu carnetul de elev vizat la zi.
Pentru redactarea lucrarii se utilizeaza pix sau stilou de culoare albastră.
Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului București un număr de elevi corespunzător numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 75% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană. Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar județean (ISJ), respectiv fiecărui sector al municipiului București se stabilește în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 alin. (3). Astfel, fiecare inspectorat școlar județean, respectiv, fiecare sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare an de studiu. În conformitate cu prevederile art. 15 alin.(4) al Metodologiei-cadru, pentru participarea la etapa națională a olimpiadei de geografie se atribuie locuri suplimentare, 23 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/asectoarelor municipiului București și după calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru. În cazul în care la nivelul judeţului/sectorului municipiului București nu există participanţi care să întrunească condiția de calificare pe locurile atribuite conform Metodologiei-cadru, art. 15 alin. (3), locurile disponibilizate pot fi adăugate la locurile suplimentare.

Inspector școlar,
Prof. Simona Stiger

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/