Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Lun Iul 06, 2020 11:53 am

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 1:11 pm 
Neconectat

Membru din: Vin Apr 08, 2005 10:19 am
Mesaje: 49
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
Şcoala Gimnazială “Regina Maria” Arad
Organizează concurs
Pentru ocuparea 0,50 post de contabil şef, pe perioadă nedeterminată,
în data de 17.02.2016, ora 10,
locul de desfăşurare al concursului – sediul unităţii şcolare.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 03.02.2016-16.02.2016, în intervalul orar 800-1500 la Secretariatul unităţii şcolare, tel: 0257262762.
CONDIŢIILE DE PARTICIPARE (CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE)
a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
b) are cetățenie română, cetățenie a altor state membreu UE sau a statelor aparținând Spatțiului Economic European și domiciliul în România
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢIILE SPECIFICE:
a. studii superioare de lungă durată în domeniul economic;
b. master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;
c. cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet);
d. abilităţi excelente de comunicare şi învăţare;

PROBELE DE CONCURS:
1. Probă scrisă
2. Proba practică: operare PC
3. Interviu

BIBLIOGRAFIA:
• LEGEA nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale.
• LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);
• Ordin MFP nr. 1753/2004 privind inventarierea anuală a patrimoniului Ordin M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
• O.U.G. 34/2006 atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare
• H.G. nr.925/2006 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
• Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile
• LEGE nr. 285/ 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
• Ordin nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
• LEGE nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
• LEGE nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
• H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;
• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale. ( actualizată).

Alte condiţii de participare la concurs şi condiţii de desfăşurare a concursului:
Data, locul şi ora desfăşurării probei de calculator şi a interviului se vor comunica candidaţilor prin afişare la sediul unităţii şcolare.


Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România