Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

DEPUNERE DOSARE ART.253
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=266&t=30870
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Mar Apr 19, 2016 12:22 pm ]
Subiectul mesajului:  DEPUNERE DOSARE ART.253

În perioada 25-27.04.2016 are loc depunerea şi înregistrarea dosarelor la ISJ (Cerere tip: Anexa 3 din Metodologie) în vederea repartizării pe perioadă nedeterminată, în şedinţă publică, conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În dosar se depun în ordine următoarele documente:
1) Coperta (vezi model atașat http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=176&t=30353)
2) Cerere (vezi model atașat http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=176&t=30353)
3) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar 2015-20156autentificată de conducerea unităţii de învăţământ
4) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul autentificată de conducerea unităţii de învăţământ
5) Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul) autentificată de conducerea unităţii de învăţământ
6) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă/suplimentul la diplomă)
7) Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize şi atestate autentificată de conducerea unităţii de învăţământ (pentru cadrele didactice care nu au definitivatul, dar sunt înscrise la examenul de definitivare 2016 vor atașa la dosar o adeverință eliberată de compertimentul perfecționare biroul nr.6)
8) Adeverinţa de vechime în învăţământ
9) Acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)
10) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor autentificate de conducerea unităţii de învăţământ
11) Avizul medical/adeverinţa medicală din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ (aviz/adeverință eliberat/ă de medicul medicina muncii)
12) Adeverință statut post (se va solicita unității modelul ADEVERINTA_STATUT_POST)
13) Adeverință nota concurs (se va solicita unității ADEVERINTA_NOTA_CONCURS), însoțită de capturile de ecran din aplicația de titularizare vizate și ștampilate pentru conformitate cu originalul (pentru toți anii de la data notei de concurs titularizare pentru care se solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art.253 până inclusiv la concursul de titularizare 2015)

DOSARELE cadrelor didactice suplinitoare care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată, în şedinţă publică, conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare se înregistrează la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, biroul nr.7, pentru evaluare, conform următorului program:
Luni, 25.04.2016 între orele 10,00-14,00
Marți, 26.04.2016 între orele 10,00-14,00
Mirecuri, 27.04.2016 între orele 8,00-12,00


Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane,
Prof. Emilia MANDACHE
Prof. Adriana POPESCU

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/