Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

SEDINTA PUBLICA titularizare art.253
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=266&t=30948
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Joi Apr 28, 2016 12:37 pm ]
Subiectul mesajului:  SEDINTA PUBLICA titularizare art.253

ŞEDINŢA PUBLICĂ pentru soluționarea cererilor de repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare va avea loc joi, 5 mai 2016, începând cu ora 10.00 sala de ședințe a ISJ Arad.

Condiţiile generale şi specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de cadrele didactice calificate, netitulare, angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2015-2016, în vederea titularizării în baza art. 253, începând cu data de 01.09.2016, sunt prevăzute în art. 58-59 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OMEN nr. 5559/27.10.2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii, ale căror date există în sistemul informatic, pe baza dosarelor depuse la ISJ Arad în perioada 25 – 27 aprilie 2016, sunt repartizate, în cadrul şedinţei publice, pe posturile didactice titularizabile din lista afişată, posturi pe care aceşti candidaţi sunt încadraţi în anul şcolar 2015-2016.

Candidaţii se legitimează cu BI/CI sau pot fi reprezentaţi de o altă persoană prin procură notarială în original.
În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.

Candidaţii vor fi prezenţi pentru toate disciplinele la ora 10.00.


Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane,
Prof. Emilia MANDACHE
Prof. Adriana POPESCU

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/