Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

SUPLINITORI CALIFICAȚI 2016-2017
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=266&t=30954
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Mie Mai 04, 2016 9:34 am ]
Subiectul mesajului:  SUPLINITORI CALIFICAȚI 2016-2017

Dosarele pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată de candidaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 se depun în perioada 13-20 mai 2016 la Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări ”Caius Iacob” Arad, între orele 8.00-16,00 după următorul program:
13 mai Educatoare
16 mai Învăţătoare
17 mai Limba română, limbi materne, limbi modene, Învățământ special: psihologie, psihopedagogie specială
18 mai Matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, religie
19 mai Învățământ vocațional: artă, sport, patate și cluburi, Educaţie muzicală/plastică, Educatie fizică şi sport
20 mai Istorie, geografie, filosofie, cultură civică, logică, Învățământ Tehnic: economişti, ingineri, educaţie tehnologică, maiştrii instructori

Ordinea documentelor în dosarul de înscriere (DOSAR DE PLASTIC CU COPERTĂ TRANSPARENTĂ):
1. Copertă (model atașat)
2. Cerere (model atașat)
3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv a modului DPPD), foaia matricole și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic);
4. Copii după atestate (învățământ special etc.)/avize (culte etc.) - dacă este cazul;
5. Copie a certificatelor de obținere a definitivatului și a tuturor gradelor didactice obținute (dacă este cazul);
6. Adeverința care atestă nota obținută la concursurile din anii 2015-2010 (eliberată de ultima unitate de învățământ în care ați funcționat conform modelului atașat)
7. Acte doveditoare în situația schimbării numelui (dacă este cazul);
8. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul;
9. Adeverința de vechime în învățământ;
10. Acordul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, inspectoratului școlar, întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);
11. Copie de pe cartea de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
12. Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ eliberat de medicul de medicina muncii;
13. Avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;
14. Declarație pe proprie răspundere că nu desfățșor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și că în perioada angajării pe perioadă determinată în învățământ nu voi primi ajutor de șomaj (model atașat).

Fişiere ataşate:
OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE-CATEDRELOR VACANTE-REZERVATE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE CANDIDAŢI ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE DE TITULARIZARE 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 SAU 2010.pdf [316.46 KiB]
Descărcat de 936 ori
Cerere de angajare cu note din sesiunile 2015 sau 2014.pdf [49.5 KiB]
Descărcat de 797 ori
Cerere de angajare cu nota din sesiunea 2013.pdf [49.25 KiB]
Descărcat de 465 ori
Cerere de angajare cu note din sesiunile 2010, 2011 sau 2012.pdf [52.22 KiB]
Descărcat de 533 ori
ADEVERINTA_NOTA_CONCURS.doc [64 KiB]
Descărcat de 775 ori
COPERTA DOSAR.doc [27.5 KiB]
Descărcat de 779 ori
Declaratie proprie raspundere note2015_2010-2.doc [29 KiB]
Descărcat de 691 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/