Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Sâm Aug 08, 2020 8:35 pm

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
MesajScris: Mar Mar 07, 2017 9:42 am 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1437
Etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu, se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 4 alin (1 lit. j, 3, 4, 5, 9, 11, 12), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (7), art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 şi art. 56 din Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMECS nr.5739/14.11.2016; în conformitate cu prevederile Pct. I, alin. (7) din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, Anexa nr. 19 la Metodologia - cadru, în perioada 27 martie - 28 aprilie 2017, se desfăşoară etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, şi de pretransfer prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al titularilor.

Calendar:

27 martie 2017
- reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
- afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer);

28-31 martie 2017
- depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

4 aprilie 2017
- afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;

4-5 aprilie 2017
- înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;

5 aprilie 2017
- desfășurarea probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

6 aprilie 2017
- soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

4-7 aprilie 2017
- depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;

7-11 aprilie 2017
- analiza, în consiliile de administrație al unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer către solicitant/inspectoratul școlar;

12-13 aprilie 2017
- depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;

20-24 aprilie 2017
- soluționarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ;

25 aprilie 2017
- soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședință de repartizare;

25-27 aprilie 2017
- înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;

28 aprilie 2017
- soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

3 mai 2017
- reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia la sediile inspectoratelor şcolare;

28 aprilie – 5 mai 2017
- emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

În vederea soluţionării cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 54 alin. (10) din Metodologie, candidaţii depun la inspectoratul şcolar acordul/acordurile/acordurile de principiu ale conducerii/ conducerilor unităţii/ unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18.
Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - art. 55 alin. (3), în perioada prevăzută de Calendar.
Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.
La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7-9) din Metodologie, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 4 alin. (11), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) din Metodologie sau pentru apropiere de domiciliu.
Cadrele didactice titulare care participă la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, conform art. 30, alin. (7), inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de Metodologie conform prevederilor art. 53, alin. (1).
Conform prevederilor art. 51 alin. (3), acordul de principiu al unităţii/unităţilor din care se pretransferă cadrul didactic titular se consideră obţinut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 52, alin. (2), cadrul didactic titular care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.
Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă - art. 52, alin. (1).
• În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
• Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pe o catedră în componenţa căreia intră şi ore din propria normă.
• Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componenţa căreia intră şi orele din propria normă, la una din unităţile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu - art. 53 alin. (1).
• După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. în decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - art. 55 alin. (5).

Schimbul de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice:
• este o formă de pretransfer care se desfăşoară conform prevederilor art. 56 din Metodologie.
• cadrele didactice titulare care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2018, precum şi cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidităţii, nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris.
• fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi/didactice prin consimţământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere.
• pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris care necesită probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe, exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare.
• pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu.
• în vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, pagina 88, însoţite de documentele menţionate în cerere. în etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.


Fişiere ataşate:
COPERTA DOSAR PRETRANSFER.doc [30.5 KiB]
Descărcat de 548 ori
Cerere de pretransfer la cerere.pdf [368.78 KiB]
Descărcat de 606 ori
Cerere pentru obtinerea acordului pentru pretransfer.pdf [237.61 KiB]
Descărcat de 596 ori
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris.pdf [237.28 KiB]
Descărcat de 398 ori
Extras Metodologie Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar.pdf [160.91 KiB]
Descărcat de 603 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România