Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Vin Sep 17, 2021 1:16 am

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: TITULARIZARE ART. 253
MesajScris: Mar Apr 04, 2017 9:47 am 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1459
Această etapă de mobilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 4, lit. k), art. 57 şi art. 58 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMECS nr. 5739/14.11.2016, numită în continuare Metodologie, la termenele prevăzute la Pct. I, alin. 8 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, Anexa nr. 19 la Metodologie, numit în continuare Calendar.

La această etapă a mobilităţii personalului didactic pot participa, în vederea primirii statutului de titular începând cu data de 01.09.2017, în unităţile de învăţământ în care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, cadrele didactice calificate, care au obţinut nota/media de cel puţin 7 (şapte) la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani.

Pot fi repartizaţi pe perioadă nedeterminată, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din Metodologie, candidaţii care au participat la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în sesiunile 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 sau 2016.

Repartizarea pe post didactic/catedră a candidatului se realizează în baza ultimei note/medii de repartizare de cel puţin 7 (şapte) obţinute de cadrul didactic în perioada 2011-2016, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), dacă nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat.

Calendar:

- 3 mai 2017
Reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor neocupate/nerepartizate după etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

- 3-5 mai 2017
Depunerea şi înregistrarea dosarelor la ISJ (Cerere tip: Anexa 3, pag. 62 din Metodologie) în vederea repartizării pe perioadă nedeterminată, în şedinţă publică, conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- 5-8 mai 2017
Comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic şi consilierul juridic al ISJ Arad verifică dosarele candidaţilor, depuse în vederea repartizării în şedinţă publică pe baza art. 253 din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- 9 mai 2017
ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE organizată de inspectoratul şcolar pentru repartizarea pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

- 9-10 mai 2017
Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la ISJ Arad, referitoare la repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor, conform art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

- 11 mai 2017
Soluţionarea contestaţiilor în CA al ISJ Arad referitor la repartizările făcute în şedinţă publică, în conformitate cu prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

- 11-12 mai 2017
Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare a candidaţilor titularizaţi conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.


Condiţiile generale şi specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de cadrele didactice calificate, netitulare, angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2015-2016, în vederea titularizării în baza art. 253, începând cu data de 01.09.2016, sunt prevăzute în art. 58 din Metodologie.

Condiţiile generale şi specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de candidatul care solicită titularizarea în baza art. 253, conform Metodologiei:

A. a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, la nivelul unui singur judeţ, pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar, conform Metodologiei sau a fost angajat pe perioadă determinată pe o catedră completă de la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017, atât în baza deciziilor de repartizare emise de inspectoratul şcolar, cât şi în baza deciziilor interne emise la nivelul unităţilor de învăţământ şi se află în una din situaţiile prevăzute în art. 58 alin. 1 lit. a);

B. a dobândit definitivarea în învățământ sau a promovat examenul naţional de definitivare în învățământ sesiunea 2017 ori a obţinut în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, cel puţin media 8 (opt) dintre notele finale la inspecții și portofoliu, dar nu mai puțin de 7 (şapte) la fiecare dintre probele respective şi nu a susţinut proba scrisă în cadrul acestui examen

C. solicită un post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este constituit(ă) sau i se poate constitui în una sau mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar curent, este complet(ă) sau are în componenţă cel mult 4 (patru) ore opţionale, potrivit art. 30 alin. (2) din Metodologie, este vacant(ă) şi i se certifică viabilitatea;

D. respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform Metodologiei;

E. are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform Metodologiei.

În situaţia constituirii catedrelor complete pentru repartizare în baza art. 253 în mai multe unităţi, fiecare unitate de învăţământ implicată trebuie să menţioneze, în momentul comunicării la ISJ a listei posturilor didactice, faptul că fracţiunea de normă pe care o publică este vacantă, are viabilitate estimată de minim 4 ani şi poate face parte din catedra completă constituită la nivel ISJ Arad, catedră care trebuie publicată cu un singur Cod post, conform aplicaţiei informatice a MEN.

Candidaţii pot solicita titularizarea în baza art. 253 pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajaţi în anul şcolar 2016-2017 dacă acestea sunt în concordanţă cu specialitatea probei scrise a concursului de titularizare din perioada 2011-2016 la care au participat cu notă/medie minim 7,00.

Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au două sau mai multe specializări pot solicita repartizarea în condiţiile art. 58 alin. (1) din Metodologie, începând cu data de 1 septembrie 2017 şi pe catedre, ocupate în anul şcolar curent, constituite din două sau mai multe discipline, conform art. 30 alin. (2) din Metodologie, în concordanţă cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii prevăzute la art. 58 alin. (1).

Cadrul didactic calificat care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 57 alin. (1), precum şi condiţiile cumulative prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) şi ocupă, de la data începerii cursurilor anului şcolar, un post didactic/o catedră care necesită probe practice/orale beneficiază de repartizare pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în unitatea/unităţile de învăţământ în care este angajat şi în condiţiile în care:
a) a obţinut rezultatul la proba practică/orală de minimum 7 (şapte)/admis din ultimii 6 ani în altă sesiune a concursului naţional de titularizare decât cea în care a obţinut nota/media de cel puţin 7 (şapte);
b) a ocupat postul didactic/catedra, până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017, în baza unei probe practice/orale susţinute în oricare dintre etapele mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar la care a obţinut rezultatul de minimum 7 (şapte)/admis.


Decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată în baza art. 253, emisă de inspectorul şcolar general, se face cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ, a limbii de predare şi a regimului de mediu.
În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.

Deciziile de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2017, pentru cadrele didactice debutante participante la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, repartizate în baza prevederilor art. 253, se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare.
Candidaţii respectivi se adresează în scris inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de titularizare în baza art. 253; la cerere anexează documentul care atestă promovarea examenului de definitivat - sesiunea 2017.

Conform prevederilor art. 84, alin. 13 din Metodologie, cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare în interesul învățământului, în primul an după repartizare, conform Calendarului (31 august-8 septembrie 2017).

Aceste cadre didactice pot beneficia de detaşare în interesul învăţământului sau detaşare la cerere, în primul an după repartizare, respectiv concurs şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul MEN.


Fişiere ataşate:
Anunt_certificat-medical.pdf [175.01 KiB]
Descărcat de 614 ori
cerere-repartizare-nedeterminata-art.253.pdf [146.13 KiB]
Descărcat de 819 ori
COPERTA DOSAR ART 253.doc [28 KiB]
Descărcat de 697 ori
Repartizare-art-253_2017_Extras-Metodologie.pdf [215.98 KiB]
Descărcat de 1437 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 4 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România