Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Lun Iun 01, 2020 7:28 pm

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: concurs ocupare post bibliotecar
MesajScris: Joi Noi 17, 2016 9:56 am 
Neconectat

Membru din: Lun Noi 01, 2010 11:06 am
Mesaje: 26
Liceul ,,Atanasie Marienescu,, Lipova, organizează în data de 09.12.2016, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post vacant de bibliotecar în cadrul compartimentului bibliotecă, 1 normă.
Concursul constă în probă scrisă, probă practică, interviu.
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: 09.12.2016, ora 9.00, la sediul din str. N. Titulescu nr.1
Proba practică: 09.12.2016, ora 12.00, la sediul din str. N. Titulescu nr.1
Proba de interviu: 09.12.2016, ora 14.00, la sediul din str. N. Titulescu nr.1
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 29.11.2016, ora 15.
Condiții minime:
- studii superioare;
- curs biblioteconomie;
- vechime în specialitatea biblioteconomie: minim 10 ani.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul școlii din str. N. Titulescu nr.1 Lipova jud.Arad și pe site-ul unității: www.lamlipova.
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0257563121.

Condiţii necesare în vederea ocupării funcțiilor vacante:

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant prevăzute la art. 3 din HGR. nr. 286/2011: bibliotecar
- studii superioare;
- curs biblioteconomie;
- vechime în specialitatea biblioteconomie: minim 10 ani.

Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de bibliotecar:
Condiţii specifice:
- studii superioare;
- certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;
- disponibilitatea pentru activitate în afara programului sau activități necuprinse în fișa postului, dar care contribuie la funcționarea optimă a instituției;
- cunoştinţe de operare PC;
- abilităţi excelente de comunicare şi învăţare;

Condiţii generale:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul de desfășurare a concursului:

o Depunerea dosarelor de concurs: 14.11.2016 - 29.11.2016, între orele 9-15, la sediul instituției;
o Selecţia dosarelor de înscriere: 05.12.2016;
o Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile de participare: 06.12.2016;
o Proba scrisă: 09.12.2016, ora 9.00, la sediul din str. N. Titulescu nr.1
o Proba practică: 09.12.2016, ora 12.00, la sediul din str. N. Titulescu nr.1
o Proba de interviu: 09.12.2016, ora 14.00, la sediul din str. N. Titulescu nr.1
o Afișarea rezultatelor: 09.12.2016
o Depunerea contestațiilor: 12.12.2016 între orele 9-12, la sediul instituției;
o Soluționarea contestațiilor: 13.12.2016;
o Afișarea rezultatelor finale: 14.12.2016.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă din bibliografia anunţată, în prezenţa comisiei de concurs, conform HGR. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate, a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar ;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zilei anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) opisul dosarului în dublu exemplar ; 1 exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.
Actele prevăzute la punctele b și c vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Documentele vor fi depuse într-un dosar plic, la sediul instituției, departamentul secretariat.

Informații suplimentare se pot obține la panoul de afișaj din cadrul Liceului ,,Atanasie Marienescu,, Lipova, str.N. Titulescu nr.1 sau la numărul de telefon 0257563121. Persoană de contact: Cuzman Corina.


Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România