Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

PROBE PRACTICE/ORALE, INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=340&t=35241
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Joi Ian 25, 2018 12:11 pm ]
Subiectul mesajului:  PROBE PRACTICE/ORALE, INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ

Conform Art.4 alin(4)-(9):
1. Susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat, în perioada 26 ianuarie 2018 - 9 februarie 2018, cadrele didactice titulare care solicită:
• întregirea normei didactice
• completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare,
• transferul pentru restrângere de activitate
pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase cu profil artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor.
Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferare/detaşate de pe posturi didactice/catedre similare, precum şi cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, conform prezentei Metodologii.

2. Susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea, în perioada 26 ianuarie 2018-9 februarie 2018, cadrele didactice titulare care solicită: ’
• întregirea normei didactice
• completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare
• transferul pentru restrângere de activitate
Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiază de continuitate.

3. Susţin inspecţii speciale la clasă, la disciplinele solicitate pe catedre constituite şi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare în perioada 26 ianuarie 2018 - 3 februarie 2018, cadrele didactice titulare care solicită:
• întregirea normei didactice
• completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată
• transferul pentru restrângere de activitate

La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice titulare participante obţin cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, probele practice/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice participante obţin cel puţin nota 7 (şapte).

Calendarul privind susţinerea de către titulari a probei practice/orale eliminatorie în profilul postului, a probei orale eliminatorie de cunoaşterea limbii minorităţilor si a inspecţiei speciale la clasă


29 ianuarie 2018 la biroul nr.008
Depunerea cererilor pentru susţinerea de către titulari a probei practice/orale eliminatorie în profilul postului, a probei orale eliminatorie de cunoaşterea limbii minorităţilor si a inspecţiei speciale la clasă, însoţită de copia deciziei de numire şi de copia diplomei de studii.
Anexăm cererea tip. Depunerea cererilor se face până la ora 15:00

29 ianuarie 2018 - 09 februarie 2018
Susţinerea de către titulari a probei practice/orale eliminatorie în profilul postului, a probei orale eliminatorie de cunoaşterea limbii minorităţilor si a inspecţiei speciale la clasă, conform programării

09 februarie 2018 ora 15
Afişarea rezultatelor.

Fişiere ataşate:
Fisa-de-evaluare-inspectie-la-clasa-2-1.pdf [177.63 KiB]
Descărcat de 89 ori
Anexe-5-12_-probe-practice-2-1.pdf [287.52 KiB]
Descărcat de 100 ori
cerere_inspectie clasa_proba_practica-orala.doc [29 KiB]
Descărcat de 150 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/