Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE UNITATE
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=342&t=35089
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Mar Ian 02, 2018 6:11 pm ]
Subiectul mesajului:  COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE UNITATE

Etapa de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare este prevăzută în art. 4 alin. (1) lit. d), lit. h) din Metodologie.
În art. 25 din Metodologie este definită situaţia de reducere de activitate cu cele două forme:
a) completarea normei didactice - în cazul în care se poate constitui cel puţin ½ normă didactică – art. 25 alin. (1);
b) restrângere de activitate - în cazul în care nu se poate constitui cel puţin ½ normă didactică – art. 25 alin. (2).

Completarea normei didactice se poate soluţiona:
a) la nivelul unităţii/unităţilor de titulatură sau al consorţiului din care face parte unitatea de titulatură;
b) la nivel judeţean – în şedinţă de repartizare organizată de comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Arad.

În conformitate cu prevederile punctului 3) din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, Anexa nr.19 la Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, numită în continuare Metodologie, în perioada 22 ianuarie – 9 februarie 2018, se soluţionează la nivelul unităţilor şcolare/consorţiilor şcolare, cererile de completare a normei didactice pentru un an şcolar ale cadrelor didactice titulare precum şi cele ale cadrelor didactice prevăzute la art. 21 (4).
Calendar:
22-26 ianuarie 2018, cadrele didactice se adresează în scris, conform cererii tip, consiliului de administraţie al unităţii/consorţiului în care solicită completarea normei didactice;
26 ianurie-8 februarie 2018, organizare inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil;
9 februarie 2018, afișarea rezultatelor la inspecțiile speciale la clasă/probelor practice/orale de profil;
29 ianuarie–9 februarie 2018, consiliul de administraţie al unităţii/consorţiului aprobă sau respinge motivat cererea titularului/ angajatului pentru completarea normei didactice la nivelul unităţii/consorţiului;
9 februarie 2018, directorul solicită în scris inspectoratului şcolar emiterea deciziei de completare a normei didactice pentru cazurile soluţionate la nivel de unitate/consorţiu;
5-9 martie 2018, ISJ Arad emite deciziile de completare a normei didactice, începând cu 1 septembrie 2018.

Fişiere ataşate:
CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel de unitate scolara sau consortiu 2018-2019.doc [45 KiB]
Descărcat de 274 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/