Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Mie Iun 29, 2022 4:39 am

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
MesajScris: Lun Ian 20, 2020 12:52 pm 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1459
În conformitate cu prevederile punctului 5) din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, Anexa nr.19 la Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr. 5259/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare Metodologie, se soluţionează la nivelul unităţilor şcolare/consorţiilor şcolare, cererile de completare a normei didactice, pentru un an şcolar 2020-2021, în perioada :
- 22-31 ianuarie 2020 pentru ale cadrele didactice titulare precum şi ale cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin (6) din Metodologie;
- 3-5 februarie 2020, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postuli/catedrei;

În perioada 21 februarie – 3 martie 2020, în conformitate cu prevederile punctului 7) din Calendar se soluţionează cererile de completare a normei didactice la nivel judeţean, în şedinţă de repartizare.

Precizări:
Etapa de mobilitate a personalului didactic numită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare este prevăzută în art. 4 alin. (1) lit. c), lit. e) şi lit. h) din Metodologie.
În art. 25 din Metodologie este definită situaţia de reducere de activitate cu cele două forme:
a) completarea normei didactice - în cazul în care se poate constitui cel puţin ½ normă didactică – art. 25 alin. (1);
b) restrângere de activitate - în cazul în care nu se poate constitui cel puţin ½ normă didactică – art. 25 alin. (2).

Completarea normei didactice se poate soluţiona:
a) la nivelul unităţii/unităţilor de titulatură sau al consorţiului şcolar din care face parte unitatea titularului;
b) la nivel judeţean – în şedinţă de repartizare organizată de comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Arad.

Pentru ambele situaţii, deciziile de completare a normei didactice sunt emise de inspectorul şcolar general.

Pe baza acestor decizii emise de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ, în care cadrul didactic este titular, încheie cu angajatul un act adiţional la contractul individual de muncă iar directorul unităţii de învăţământ, în care cadrul didactic îşi completează norma, încheie cu acesta un contract de muncă pe perioada determinată – art. 33 alin. (12).

În mediul rural completarea normei didactice se poate face pe durata anului şcolar 2020-2021 sau pe perioadă nedeterminată.
Cererile de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată în mediul rural nu se pot soluţiona la nivelul unităţii/consorţiului şcolar – acestea se soluţionează în şedinţa de repartizare, la nivel judeţean.

În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-şi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puţin 2 ani şcolari – art. 33 alin. (7).

Conform prevederilor art. 25, alin. (1), cadrul didactic titular, cadrul didactic debutant prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin (6), precum și cadrl didactic angajat agajat pe durata de viabilitate a postuli/catedrei, pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul consorţiului şcolar din care face parte unitatea de învăţământ, se află în situaţia de completare a normei didactice.

Perioadele în care se soluţionează completarea normei didactice:
22-31 ianuarie 2020, respectiv 3-5 februarie 2020, la nivelul unităţii şcolare sau al consorţiului şcolar, în perioada constituirii catedrelor, conform prevederilor art. 25 din Metodologie;
21 februarie – 3 martie 2020, la nivelul ISJ Arad, în şedinţă de repartizare, organizată de comisia judeţeană de mobilitate, conform prevederilor art. 33 din Metodologie.

Condiţii:

- Cererile de completare a normei didactice la nivelul unităţii şcolare sau al consorţiului şcolar se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate, art. 25, alin. (6);
- După soluţionarea cererilor de completare de normă didactică la nivelul unităţilor de învăţământ pentru cadrele didactice titulare, se soluţionează după aceeaşi procedură prevăzută la alin. (4)-(6), cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată depuse de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) cu norma didactică incompletă, dar cărora li se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare conform deciziei de repartizare pe post/catedră;
- După soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice titulare şi cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ analizează cererile de completare de normă didactică de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică potrivit deciziei de repartizare. Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unităţilor deînvăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, se realizează pe perioadă determinată, cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului.
- În baza aprobării de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a cererii formulate de cadrul didactic, directorul unităţii de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice;
- Directorul primeşte de la inspectoratul şcolar macheta AR_COMPLETARE_2020.xlsx referitoare la soluţionarea completărilor de normă şi comunică prin intermediul documentului tipărit din machetă, semnat, ştampilat, înregistrat la ieşirea din unitate:
- datele referitoare la completările de normă aprobate la nivel de unitate şcolară;
- datele referitoare la completările de normă aprobate la nivelul consorţiului şcolar;
- datele referitoare la completările de normă nerezolvate, în vederea soluţionării acestora în şedinţa de repartizare la nivel judeţean.
- Completarea normei didactice la nivelul unităţii şcolare sau al consorţiului şcolar se face conform prevederilor art. 25, alin. (5), lit. a) – e).
- Desemnarea cadrelor didactice care se află în reducere de activitate (completare sau restrângere) se face prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular.
- Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), se stabileşte în consiliul de administraţie al unităţii dacă se organizează concurs sau se face evaluare obiectivă pe baza punctajului şi a criteriilor prevăzute în Anexa nr. 2 la Metodologie, conform prevederilor art. 26 alin. (1).
- După primirea deciziei de completare a normei didactice, emisă de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă iar directorul/directorii unităţii/unităţilor în care se face completarea normei didactice, încheie contractul individual de muncă pe durata anului şcolar 2020-2021 sau până la revenirea titularului în timpul anului şcolar, în cazul catedrelor rezervate.

Calendar:
- 20-22 ianuarie 2020, cadrele didactice se adresează în scris, conform cererii tip, consiliului de administraţie al unităţii/consorţiului în care solicită completarea normei didactice;
- 23 ianuarie 2020, consiliul de administraţie al unităţii/consorţiului aprobă sau respinge motivat cererea titularului/ debutantului pentru completarea normei didactice la nivelul unităţii/consorţiului;
- 23 și 27 ianuarie 2020, se înregistrează contestaţiile la secretariatul unităţii referitoare la acordurile/refuzurile emise pentru completarea normei didactice la nivel de unitate;
- 28 ianuarie 2020, soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de administraţie al unităţii. Hotărârea este definitivă şi se comunică în scris persoanei care a înregistrat contestaţie;
- 28 ianuarie-5 februarie 2020, organizarea inspecțiilor speciale la clasă, a probelor practice/orale în profilul postului, dacă este cazul;
- 29-31 ianuarie 2020, directorii unităţilor şcolare comunică inspectoratului şcolar, acordurile/refuzurile referitoare la completarea normei didactice la nivel de unitate/consorțiu ale titlarilor/debutanților precum și dosarele candidaților. Directorul solicită în scris inspectoratului şcolar, prin intermediul documentului tipărit din Machetă, emiterea deciziei de completare a normei didactice pentru cazurile soluţionate la nivel de unitate/consorţiu;
- 3 februarie 2020, consiliul de administraţie al unităţii/unităţilor analizează şi aprobă cererile de completare a normei didactice la nivel de unitate/consoțiu ale cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei. Directorii unităţilor şcolare comunică solicitanţilor, acordurile/refuzurile referitoare la completarea normei didactice ale cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
- 3-4 februarie 2020, se înregistrează contestaţiile la secretariatul unităţii referitoare la acordurile/refuzurile emise pentru completarea normei didactice la nivel de unitate/consoțiu ale cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
- 5 februarie 2020, soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de administraţie al unităţii. Hotărârea este definitivă şi se comunică în scris persoanei care a înregistrat contestaţie. Directorii unităţilor şcolare comunică inspectoratului şcolar, acordurile/refuzurile referitoare la întregirea normei didactice prin transfer ale cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei precum și dosarele candidaților;
Comisia judeţeană de mobilitate analizează propunerile de completare a normei didactice la nivelul unităţii şcolare / consorţiului;
- 6-20 februarie 2020, directorul unităţii şcolare prezintă comisiei de mobilitate a ISJ Arad documentele în original, conform programării odată cu predarea proiectului de încadrare;
- 21 februarie 2020, se afişează la ISJ Arad lista tuturor orelor/catedrelor vacante şi rezervate, pentru soluţionarea în şedinţă de repartizare a completărilor de normă la nivel judeţean;
- 24-25 februarie 2020 – cadrel didactice a a căror completare de normă nu a fost soluţionată la nivelul unităţii/consorţiului, depun dosarele la inspectoratul şcolar, întocmite conform cererii tip din Anexa nr.14 la Metodologie (pag. 85);
- 25 februarie – 3 martie 2020 – organizarea inspecţiilor speciale la clasă /probelor practice/probelor orale pentru ocuparea fracţiunilor de normă care necesită susţinerea acestor probe (dacă este cazul);
- 4 martie 2020 – şedinţa de repartizare, organizată la nivel judeţean, pentru soluţionarea cererilor de completare a normei didactice, pe catedre vacante/rezervate incomplete, conform prevederilor art. 33, alin. (5) și alin. (10), în următoarea ordine:
A) cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuităţii;
B) cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
C) cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postuli/catedrei cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
Notă:
În şedinţa de repartizare, soluţionarea cererilor de completare a normei didactice pentru cadrele didactice titulare și debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), se face pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează:
a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului;
b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
c) cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

În şedinţa de repartizare, soluţionarea cererilor de completare a normei didactice pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se face la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete.

- 5-13 martie 2020, ISJ Arad emite deciziile de completare a normei didactice, începând cu 1 septembrie 2020.


Fişiere ataşate:
CERERE TIP ISJ Arad - privind completarea normei didactice la nivel judetean - 2020-2021.doc [750.5 KiB]
Descărcat de 477 ori
CERERE TIP ISJ Arad - privind completarea normei didactice a titularilor la nivelul unitatii de invatamant-consortiului - 2020-2021.doc [44.5 KiB]
Descărcat de 451 ori
CERERE TIP ISJ Arad- privind completarea normei didactice a angajatilor pe perioada de viabilitate a postului, la nivelul unitatii de invatamant-consortiului - 2020-2021.doc [48 KiB]
Descărcat de 385 ori
CERERE TIP ISJ Arad- privind completarea normei didactice a debutantilor la nivelul unitatii de invatamant-consortiului - 2020-2021.doc [46 KiB]
Descărcat de 343 ori
Coperta dosar.doc [27.5 KiB]
Descărcat de 456 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România