Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

SUPLINIRI 2019
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=369&t=38532
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Vin Apr 19, 2019 10:41 am ]
Subiectul mesajului:  SUPLINIRI 2019

Această etapă de mobilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 90 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018, numită în continuare Metodologie, la termenele prevăzute la Pct. I, alin. 18 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, Anexa nr. 19 la Metodologie, numit în continuare Calendar, modificat prin OMEN nr. 3886/11.04.2019.

La inspectoratele şcolare se înregistrează cererile candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursurile de titularizare din 2018, 2017, 2016 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), respectiv cel puţin nota/media de repartizare 7 (șapte) la concursurile de titularizare din 2015, 2014, 2013 şi care solicită repartizarea pe perioadă determinată în baza acestor rezultate.

Pot fi repartizaţi în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare din 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 candidaţii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).

Un candidat se poate înscrie pentru repartizare într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. După perioada de validare/revalidare a fişelor, candidaţii care au validat/revalidat fişele de înscriere pot susţine, în perioada prevăzută de Calendar, probe practice/orale evaluate prin note de la 10 la 1, respectiv calificative „admis”, „respins”, conform prevederilor art. 65 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 aprobată prin OMEN 5460/2018.

Repartizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) se realizează numai pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învăţământul primar sau gimnazial ori în palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor.
Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizaţi în palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor şi candidaţii calificaţi cu a doua specializare repartizaţi pe posturi didactice care necesită probă practică/orală susţin la nivelul unităţii de învăţământ în care au fost repartizaţi, până la data începerii cursurilor, o probă practică/orală specifică în profilul postului.

La note/medii egale departajarea se face conform art. 63 din Metodologia-cadru.

Candidaţii care nu participă la şedinţele publice de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele publice de repartizare, aceştia nu sunt repartizaţi.

În cadrul şedinţei publice, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, în formularul special şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

În baza deciziei de repartizare, directorul unităţii de învăţământ încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată cu candidatul repartizat, de regulă pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an şcolar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an şcolar.
În cazul neprezentării la post, în perioada menţionată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se vacantează. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamităţi naturale etc., care pot fi justificate cu documente.

Calendar:

• 22-29 mai 2019

Înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013;

Notă. În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, în perioada 22-29 mai 2019, mai pot depune cereri în 19 august 2019.

23 -30 mai 2019
Verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

3-28 iunie 2019
Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

26-27 august 2019
Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, conform art. 90 din Metodologie;

Fişiere ataşate:
COPERTA DOSAR.doc [28.5 KiB]
Descărcat de 448 ori
Model cerere de repartizare in baza notelor din sesiunile 2018 sau 2017.pdf [273.93 KiB]
Descărcat de 448 ori
Model cerere de repartizare in baza notelor din sesiunea 2016.pdf [282 KiB]
Descărcat de 182 ori
Model cerere de repartizare in baza notelor din sesiunile 2015, 2014 sau 2013.pdf [287.34 KiB]
Descărcat de 150 ori
Model declaratie privind incompatibilitatile.pdf [164.55 KiB]
Descărcat de 346 ori
ADEVERINTA_NOTA_CONCURS.doc [157.5 KiB]
Descărcat de 480 ori
Anunt certificat medical depus la dosar.pdf [161.12 KiB]
Descărcat de 354 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/