Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

SEDINTA REPARTIZARE 06.09.2019
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=427&t=39363
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Joi Sep 05, 2019 1:31 pm ]
Subiectul mesajului:  SEDINTA REPARTIZARE 06.09.2019

ŞEDINŢA DE REPARTIZARE
se desfăşoară la Scola Gimnazială ”Aron Cotruș” Arad
Vineri, 6 septembrie 2019, începând cu ora 8.00.

PARTICIPANŢI:
• repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologia-cadru – OMEN nr. 5460/2018;
• ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1-2) din Metodologia-cadru – OMEN nr. 5460/2018.
Notă:
Începând cu data de 22 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, o au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluţionată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

A. Ordinea de repartizare a candidaţilor conform art. 102 alin. (1):

a) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu norma incompletă, conform art. 94 alin. (7);

b) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 96 alin. (3);

c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 98 alin. (3), în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă.

B. Ordinea de repartizare a candidaţilor conform art. 102 alin. (2):

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:

a) personalului didactic cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de predare în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;

b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru
ocuparea acestor posturi;

c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;

d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.
Notă:
Conform art. 101 alin. (11), pentru departajarea personalului didactic prevăzut mai sus se aplică, în ordine următoarele criterii:
a) candidații care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale conform legii și care au obținut cel puțin calificativul „Bine”;
b) candidații cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată;
c) candidații cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licență;
d) candidații cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;
e) candidații în curs de calificare în specialitatea postului;
f) candidații care au participat sau participă la cursuri de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale, conform legii.

Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatic cu utilizarea online a aplicației informatice a Ministerului Educației Naționale.

Candidaţii se legitimează în faţa comisiei judeţene, în şedinţa de repartizare, cu cartea de identitate.

Candidatul care nu poate participa la şedinţa de repartizare are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.

Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa de repartizare se exprimă în scris, conform cererii-tip, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului.

Fişiere ataşate:
lista candidatilor repartizati in sedinta din 06.09.2019.xls [101 KiB]
Descărcat de 665 ori
LISTA POSTURI 05.09.2019.pdf [427.12 KiB]
Descărcat de 1189 ori
grafic sedinta de repartizare 06.09.2019.pdf [513.47 KiB]
Descărcat de 970 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/