Pasaport pentru catedra

 

 

 

 

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Spre platforma e-learning

 

 

 

 

 

Pentru contact :

 

www.isjarad.ro

www.isjarad.ro/forum

www.edu.ro

Www.cdar.ro

 

Telefon: 0257-280008

Fax: 0257-214746

E-mail: inf_arad@yahoo.com

Beneficiar:

Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare

Parteneri:

Inspectoratul Scolar al Judetului Arad

Casa Corpului Didactic Satu Mare

Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru

Dezvoltarea Reurselor Umane 2007 - 2013

Proiectul strategic Pasaport pentru catedra

ID proiect 2438, finantat prin POS DRU, Contractul POS DRU/87/1.3/S/54562.

 

 

Inspectoratul Scolar al Judetului Arad

Pentru eventualele intrebari sau comentarii, va rugam sa le transmiteti pe adresa de contact e-mail .
\A9 Copyright 2011-2013 Dumitrescu Mihai, Inc.  All rights reserved.

Obiectivele proiectului:

 

Obiectiv General

Dezvoltarea unei retele multiregionale de formare initiala si continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in vederea cresterii competentelor profesionale.

Obiectiv Specific 1. Cresterea capacitatii de gandire a curriculum-ului centrat pe competente a cadrelor didactice din doua Regiuni de dezvoltare.

Obiectiv Specific 2. Dezvoltarea capacitatilor de comunicare si gestionare a situatiilor de criza.

Obiectiv Specific 3. Cresterea calitatii actului didactic prin utilizarea de metode interactive activ -participative centrate pe nevoile elevilor.

Obiectiv Specific 4. Dezvoltarea capacitatilor locale de formare din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii si utilizarea noilor tehnologii informationale.

Obiectiv Specific 5. Dezvoltarea unei culturi a calitatii capabile sa imbunatateasca sistemul de educatie prin formarea capitalului uman.

ACTIVITATI SPECIFICE PROIECTULUI

A1. Organizare

A.2. Informare, publicitate, vizibilitate, diseminare

2.1. Lansarea proiectului

2.2. Campanie de promovare a proiectului

2.3. Publicitate, diseminare si vizibilitate

2.4. Conferintele proiectului

2.5. Seminarii multiregionale

A3. Identificarea nevoii de formare si realizarea bazei de date

3.1.Elaborarea instrumente de colectare a datelor, macheta pentru baza de date

3.2. Elaborarea studiului de analiza de nevoi de formare

3.3 Elaborarea studiului de impact a programelor de formare

4.1. Elaborarea programelor de formare

4.2.Acreditarea cursurilor de catre CCD-uri

1. Formarea formatorilor

2. Proiectarea si implementarea curriculum-ului centrat pe competente

3. Managementul clasei- Gestionarea situatiilor de criza

4. Metode interactive de predare-invatare

5. Formarea mentorilor

6. Managementul programelor de formare

7. Etica profesionala (pentru debutanti)

A.5. Selectarea si formarea formatorilor

5.1. Selectarea formatorilor

5.2 Formarea formatorilor

5.3 Organizarea unei sesiuni de follow-up

A6. Formarea cadrelor didactice

6.1. Formarea competentelor IT- certificare pasaport de conducere a calculatorului 6.2. Proiectarea si implementarea curriculum-ului centrat pe competente

6.3. Managementul clasei- gestionarea situatiilor de criza

6.4. Metode interactive de predare-invatare

6.5. Etica profesionala - formarea debutantilor

6.6. Formarea responsabililor cu formarea continua (RFC) din scoli

A7. Formarea mentorilor

A8. Activitati de mentorat cu debutantii.

A9. Realizarea si dezvoltarea platformei e-learning

A10. Managementul proiectului

10.1. Management general

10.2.Management local

10.3. Monitorizare si evaluare

10.4 Monitorizare si evaluare ex-post a programelor de formare

A11. Achizitii si dotarea centrelor de formare

A12. Audit extern