ASIGURAREA CALITĂŢII


ASIGURAREA CALITĂŢII

Asigurarea calităţii.

Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei

Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Ordin cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării

Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii în educaţie

Hotărâre privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performaţă

INSTRUCŢIUNI privind completarea Raportului anual de evaluare internă (RAEI)

Calitate în şcoala din România prin standarde și standarde de referință – Ghid general

Standardele naţionale de acreditare şi de referinţă (de calitate); dovezi de îndeplinire