ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC


ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

 Informații despre informații pentru învățarea profesională.PLAN ȘCOLARIZARE INVĂȚĂMÎNT PREUNIVERSITAR DUAL ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL


PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC (PLAI)


ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC CU DURATA DE 3 ANI

Oferta invatamant profesional de zi cu 3 ani


 ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

 Este o formă de organizare a unei învățături profesionale și tehnice cu privire la caracteristicile specifice:

a) este organizat inițiativa operatorilor economici interesate, în ceea ce privește calitatea de potențiali angajatori și parteneri de practică;

b) asigurări de oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătire practică organizată în sarcina principală a operatorilor economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual


S-au publicat Lista naţională a temelor pentru proba practică şi  Fişele de evaluare asociate pentru examenul de certificare a calificării profesionale care se va organiza pentru absolvenţii învăţământului profesional.

Detalii despre utilizarea accesării:

Listele naționale-temelor-pentru-probă-practică și fisele-de-evaluare-ale-temelor-pentru-probă

Art. 21 din Metodologia de organizare și gestionare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvirea învățării profesionale, aprobată prin OMEN nr. 4435/2014, „(5) … ISJ / ISMB înștiințează unități de învățare cu privire la postarea Listei naționale pentru probă practică și un Fișelor de evaluare asociate”.
Potrivit „Art. 21 (6) Centrul de examinare desemnat la un nivel de învățământ, cu operatori economici / instituții publice cu îngrijire pentru a crea parteneriate de pregătire practică, vor putea selecta o listă națională pentru teme pentru probă practică, un număr de 15-30 teme , în ceea ce privește resursele existente, se numără numărul estimat de candidați și de calificare profesională, … „.