RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED)


RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED)

Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

Nota privind crearea rețelei de resurse educaționale deschise în cadrul inspectoratelor școlare județene

Platforma electronică a resurselor educationale deschise pusă la dispoziția cadrelor didactice din județul Arad.  În atenția cadrelor didactice interesate

         Conducerile unităților de învățământ sunt rugate să disemineze următoarele informații. În conformitate cu Adresa M.E.N. nr. 808/AOB/3.11.2017, privind crearea rețelei de    resurse educaționale deschise (RED) în cadrul Inspectoratelor școlare județene, ISJ Arad vă aduce la cunoștință că spațiul destinat RED și procedurile de publicare ale produselor sunt pregătite și devin funcționale din data de 29.11.2017.

        Cei interesați în publicarea produselor proprii pe site-ul ISJ Arad sunt rugați să accepte și să respecte precizările formulate în documentele anexate acestui mesaj:

1. Fișa de identificare (Anexa 1 RED) – document .doc și .pdf
2. Declarație pe propria răspundere (Anexa 2 RED) – document .doc
3. Fișa de evaluare RED (Anexa 3 RED) – document .pdf
4. Extras din Procedura specifică privind colectarea, selecția și postarea pe site-ul ISJ Arad a resurselor educaționale deschise

Anexa 1 RED
Anexa 2 RED
Anexa 1 RED
Anexa 3 RED
Extras procedură